Najlepsze Porady BiznesWszystko, co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy. Ocena 5 na podstawie 2 komentarzy

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy.

Mimo iż prawo pracy określa przepisy powiązane z czasem pracy, często dochodzi do ich łamania ze strony pracodawców. Ewidencja czasu pracy jest pojęciem stworzonym przez wspomniane przepisy. Kto jest odpowiedzialny za ewidencję - pracodawca czy pracownik? Jak prawo pracy definiuje to pojęcie?


Ewidencja czasu pracy - definicja

Odpowiedzialność za kontrolę czasu pracy bierze pracodawca bez względu na to, ilu pracowników jest w przedsiębiorstwie. To w ich interesie jest prowadzenie ewidencji wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, w wyniku powołania, mianowania lub wyboru. Ewidencja czasu zawiera dane o tym, ile godzin pracownik spędził wykonując obowiązki zawodowe każdego dnia, także w niedziel i święta, w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz w dni wolne następujące w wyniku trwającego pięć dni tygodnia pracy. W ewidencji muszą być zawarte informacje o urlopach, nieobecnościach (zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, dyżurach oraz zwolnieniach. W przypadki zatrudnienia osób nieletnich, pracodawcy mają obowiązek uwzględniania w ewidencji czasu, jaki młodociany spędza na przyuczeniu do zawodu mimo iż czynności te są dla nich wzbronione w pracy na co dzień.

Dokumenty potrzebne do prowadzenia ewidencji czasu pracy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do stworzenia pracownikowi karty ewidencji oraz posiadania różnego rodzaju dokumentów, które dostarcza sam pracownik, i które dotyczą jego zatrudnienia. Dokumenty te to przede wszystkim wnioski:

  • o udzielenie czasu wolnego potrzebnego do załatwienia potrzebnych spraw,
  • o zastosowanie niestandardowego systemu czasu pracy,
  • o opiekę na dziecko do 14 roku życia,
  • o organizację indywidualnego rozkładu czasu pracy,


dokumenty:

  • dotyczące zastosowania systemu zadaniowego pracy,
  • o wyznaczenie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym będącym efektem pięciodniowego tygodnia pracy,
  • określające gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych oraz poza standardowymi godzinami pracy,


i zgody:

  • pracownicy będącej w ciąży na pracę w delegacji poza stałe miejsce zatrudnienia i pracę w systemie przerywanego czasu pracy,
  • pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do momentu ukończenia przez nie 4 roku życia.

 

Każdy z tych dokumentów musi znaleźć się w zbiorze pism tworzących ewidencję czasu pracy.

Najważniejszym celem prowadzenia ewidencji czasu pracy jest ustalenie wynagrodzenia oraz świadczeń wynikających z pracy. To od pracodawcy zależy, jaki okres będzie ujęty w ewidencji. Mimo iż przepisy nie regulują okresu objętego ewidencją, przyjmuje się najczęściej miesięczny rejestr przepracowanych godzin. To pozwala precyzyjnie ustalić wynagrodzenie przysługujące za pracę. Każdy z pracowników ma możliwość wglądu bądź uzyskania kopii ewidencji. Jej oryginał zawsze zostaje w posiadaniu pracodawcy.

Prawo pracy określa zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy. Jeśli dojdzie do sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości lub nawet braku prowadzenia ewidencji, inspektor pracy może wystosować wniosek o właściwe prowadzenie ewidencji, albo nałożyć mandat lub nawet skierować sprawę do sądu grodzkiego. W skrajnych przypadkach, np. fałszowania ewidencji czasu pracy, pracodawca może zostać pozbawiony wolności z tytułu fałszerstwa bądź poświadczania nieprawdy na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Podsumowując - rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Rejestr stanowi podstawę do ustalania wynagrodzenia oraz świadczeń powiązanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Pracownik ma wgląd w ewidencję, dzięki czemu może ustalić, czy uzyskał odpowiednie wynagrodzenie.

Dodaj komentarz

Porada Wszystko, co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy.
Najnowszy Komentarz!
Dodano:
facebook like 601
facebook unlike 1

Czy nasza porada Wszystko, co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy. przydała Ci się ? Może masz jakiś inny pomysł lub poradę na tema Wszystko, co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy.? Jeżeli tak czy możesz ją dodać swoją radę w tematyce wypoczynek w komentarzu

Rafał Witkowski
Dodano:
facebook like 4
facebook unlike 0

hmmm ciekawe


Najciekawsze porady

Podobne porady - warto przeczytać

Ostatnio komentowane porady

Jakie proporcje ?
sprawdza się! polecam
Znakomity artykuł, bardzo dobrze sie go czyta. Wiele...
Nie wyobrażam sobie życia bez karty kredytowej. Zwłaszcza w...
ciekawa porada
Wszystko bzdura
Czy inspiracja Dlaczego kredyt firmowy umożliwia rozwój...